Att ansluta sig till fibernätet

Uppstarten av projektet är så gott som klart och nya fastigheter kan ansöka om att få ansluta sig till Klastorps fibernät.

För att ansluta sig gör följande:

  1. Maila uppgifter om din fastighetsbeteckning, ditt namn och adress  samt mail och telefon till styrelsen@klastorpsby.se
  2. Du kommer att få tillbaka en faktura på medlemsavgiften i Klastorps fiberförening
  3. När medlemsavgiften är betald så skickas det en faktura på anslutningsavgiften
    I anslutningsavgiften ingår endast en anslutning av fibern till fibernätet.
  4. När anslutningsavgiften är betald så beställs grävningen från närmaste fiberkopplingspunkt till din fastighet. Obs! Denna kostnad är något som du själv får stå för. Föreningen tillhandahåller fiberslang.
  5. Undertiden som grävningen med grävmaskin utförs så kan du själv gräva och lägga ner fiberslang mellan tomtgränsen och dit du vill ha in fibern i huset.

Många frågor kommer säker att uppstå under tiden och du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor på styrelsen@klastorpsby.se