Styrelsen

Styrelsen i Bredband Ekonomisk förening i Klastorp består av följande personer:

Jan Nilsson

Patrik Bengtsson

Christina Nilsson

Suppleanter Carolin Nilsson, Jan-Olof Lagerstedt

Vill du skicka ett mail till styrelsen använder du adressen styrelsen@klastorpsby.se

Kommentera