Blomrika vägkanter

Entusiasten, eldsjälen och biologen Ebba Werner sprider kunskap om att blomrika vägkanter är ett viktigt bidrag för att gynna pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.

Välkommen att lyssna på henne torsdagen den 16/5 kl 18.00 i Klastorps gamla skola, Klastorps By 46.

Deltagandet är gratis och fika ingår.

Hjärtligt välkommen önskar Klastorps byalag och Studieförbundet Vuxenskolan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Blomrika vägkanter

Varberg Energi vill informera

I morgon den 12/3 kommer Varberg energi till skolan för att informera om El och Fibernyheter.

Väl mött!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Varberg Energi vill informera

Bestäm färg på skolan

Byalaget kommer att byta panel och då behövs den nya panelen målas. Men i vilken färg?

Kom till skolan på lördag den 9/3 kl. 10.00 och tyck till vilken färg du skulle vilja se på skolan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bestäm färg på skolan

Årsmöte Klastorps Fiberförening

Kallelse till föreningsstämma 2024

Bredband i Klastorp Ekonomisk Förening

Datum: Tisdagen den 12 mars 2024
Tid: 19:00
Plats: Klastorps skola

Dagordning årsmöte

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Val av sekreterare vid stämman

 4. Upprättande av närvaroförteckning tillika röstlängd

 5. Val av två justeringspersoner

 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 7. Fastställande av dagordningen

 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

 9. Revisionsberättelse

 10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 12. Fråga om arvoden

 13. Budget

 14. Medlemsavgift och andra avgifter

 15. Val av ordförande

 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 17. Val av revisor och revisorssuppleant

 18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande

 19. Övriga ärenden såsom inkomna motioner eller förslag från styrelsen

 20. Mötets avslutande

Varmt välkomna

P.S. Om ni önskar att erhålla årsredovisningen via mail innan årsmötet meddela styrelsen på styrelsen@klastorpsby.se. För att underlätta informationspridning så är vi tacksamma om ni som ej har meddelat mailadress alt. ändrat mailadress eller telefonnummer uppdaterar era kontaktuppgifter via mail till styrelsen@klastorpby.se

Publicerat i Bredbandsinformation | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte Klastorps Fiberförening

Störning i fibernätet

På måndag den 19/6 mellan kl. 10-16 kommer Blacklink att svetsa om fibern i KS27 där vi haft musangrepp.

Under tiden kommer nätet att ligga nere för 8 medlemmar.

Publicerat i Bredbandsinformation | Kommentarer inaktiverade för Störning i fibernätet

Afterwork den 14/4

Eftersom det är en röd dag första fredagen i April så skjuter vi på det en vecka framåt till nästa fredag den 14/4. Då träffas vi som vill och kan i vår skola för lite härligt umgänge.

Hjärtligt välkomna!

P.s. gå gärna med i messenger gruppen AW i Klastorp

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Afterwork den 14/4