Bredbandsinformation

2014-01-22
Som meddelades på informationsmötet så vill vi gärna ha ett mail när ni har dragit in den brandgula fiberslangen in i huset där ni skall ha bostads switchen.

Skicka ett mail till styrelsen@klastorpsby.se där namn, adress och att ni är klara för att blåsa in fiber står med.

Skulle ni sakna material som t.ex. fiberslang, skarvhylsor etc. så skicka ett mail till styrelsen@klastorpsby.se med namn, adress och vad du saknar för material samt eventuell längd eller annan information så att du får rätt saker levererade.

Övriga frågor går naturligtvis också att skicka till styrelsen@klastorpsby.se


2014-01-14
Onsdagen den 22:a januari klockan 19.00 träffas vi i Grimeton bygdegård för att informera om inkopplingen av bredbandet i fastigheterna.

DE-Teknik som skall blåsa in fibern i fastigheten kommer att medverka för att kunna informera och svara på era frågor.

Av olika anledningar är det kort framförhållning så var snälla och hjälp oss att informera datumen för mötet genom att tala med grannar och vänner och informera om att det är möte den 22:a januari i Grimeton bygdegård.

Välkomna önskar styrelsen i Klastorps Bredbandsförening.


2013-11-05
Då vi kommit i ett skede i byggandet som innebär att vi måste låsa antalet fastighetsavtal sätter vi tillfälligt stopp för nya anslutningar från och med 30/11 2013.

Det blir möjligt att ta emot fler anslutningar efter att vi blivit klara med nuvarande projekt, dock till självkostnadspris d.v.s. utan några subventioner från varken stat, länsstyrelse eller annan part. Detta innebär att de som inte betalt anslutningsavgiften 30/11 2013 kommer att få betydligt kostsammare anslutningsavgift.

Föreningen tar tacksamt emot hjälp med att reda ut ägandeförhållande/status på vägarna som går in vid Smeas och gamla 153. Vi saknar markavtal på dessa vägar och är tacksamma för hjälp så att vi kommer vidare med projekteringen i detta område.

Har du information om detta så var snäll och kontakta styrelsen på e-post styrelsen@klastorpsby.se


2013-10-18
Grävning för att lägga ner rör för fibern pågår just nu mellan 153:an och Grunnarp.

Nästa del i grävningen kommer att ske från smedjan och österut.

Vi saknar en del markavtal som inte är påskrivna och inskickade till styrelsen vilket fördröjer grävningarna. För att snabba på grävningarna ber vi er som inte skrivit på markavtalen att snarast göra detta och lämna in till styrelsen.

Om det är oklarheter eller andra frågor angående markavtalen så kontakta styrelsen på styrelsen@klastorpsby.se

Målsättningen med fiberbygget är att all fiberslang skall vara nedgrävt till den 31/12-2013. Efter att all fiberslang är nedgrävd kommer man att blåsa in själva fiberkabeln i slangen och driftsättning görs därefter när alla fått fiberkabeln indragen i fastigheten.

Om inte fiberslangen är inne i fastigheten kan man inte blåsa in fibern till den fastigheten och driftsättningen kommer att försenas eftersom driftsättningen görs först när alla fiberkablar är anslutna.

VIKTIGT!
Vill påminna om att fastighetsägarna själva får ombesörja nedgrävningen av fiberslangen mellan fastighetsgränsen och själva fastigheten. Kan vara bra att ha förberett innan det blir tjäle. Man kommer att avsluta grävningen vid fastighetsgränsen med en bit fiberrör som är tilltaget för att räcka till fastigheten så man behöver inte skaffa detta material själv.

Har man inte möjlighet att gräva så kan man eventuellt få hjälp av grävmaskinisten som gräver ner kabeln till fastigheten. Men detta är också beroende på om det finns tid och möjlighet för denna grävning. All grävning på egna fastigheten bekostas av fastighetsägaren.