Att skydda sin elektroniska utrustning

Då fastighetsägaren själv är ansvarig för sin utrustning finns här lite tips från Varberg Energi hur man kan skydda sin utrustning.

UPS som man nämner i dokumentet står för uninterruptible power supply och är en elektrisk apparat som tillhandahåller en hög kvalitet på lik- eller växelspänning till elförbrukare, även då ett strömavbrott eller andra störningar uppstår. Apparaten installeras mellan den ingående kraftmatningen (”vägguttaget”) och elförbrukaren (exempelvis en dator).

skydda din elektroniska utrustning_nov09 (498 Kb)