Stadgar

Här finner du föreningens stadgar.

Stadgar-registrerade-111130

Förslag till stadgeändring: Stadgar nya 2020-03-09

 

Lämna ett svar