Att ansluta sig till fibernätet

För att ansluta sig till fibernätet gör följande:

  1. Maila uppgifter om din fastighetsbeteckning, ditt namn och adress  samt mail och telefon till styrelsen@klastorpsby.se
  2. Du kommer att få tillbaka en faktura på medlemsavgiften i Klastorps fiberförening.
  3. När medlemsavgiften är betald så skickas det en faktura på anslutningsavgiften
    I anslutningsavgiften ingår endast en anslutning av fibern till fibernätet.
  4. När anslutningsavgiften är betald så beställs grävningen från närmaste fiberkopplingspunkt till din fastighet. Obs! Denna kostnad är något som du själv får stå för. Föreningen tillhandahåller fiberslang.
  5. Undertiden som grävningen med grävmaskin utförs så kan du själv gräva och lägga ner fiberslang mellan tomtgränsen och dit du vill ha in fibern i huset.

Välkommen att kontakta styrelsen med frågor på styrelsen@klastorpsby.se