Att ansluta sig till fibernätet

För att ansluta sig till fibernätet gör följande:

* Observera att en anmälan och betalning bör göras i god tid innan ni önskar ha färdigställt inkopplingen till er fastighet. Föreningen och inblandade entreprenörer behöver tid för att planera, projektera och genomföra inkopplingen, även för att hålla nere kostnaden på anslutningsavgiften så försöker föreningen i möjligaste mån att samordna den nya anslutningen med andra arbeten i föreningens nät. Fastighetsägaren behöver därför säkerställa att fastighetsanslutningsavtalet och inbetalningen för anslutningen (punkt 1,2 &  3 nedan) sker minst 6 mån innan ett färdigställande av anslutningen önskas.

  1. Maila uppgifter om din fastighetsbeteckning, ditt namn och adress  samt mail och telefon till styrelsen@klastorpsby.se
  2. Du kommer att få tillbaka en faktura på medlemsavgiften i Klastorps fiberförening.
  3. När medlemsavgiften är betald så skickas det en faktura på anslutningsavgiften
    I anslutningsavgiften ingår endast en anslutning av fibern till fibernätet.
  4. När anslutningsavgiften är betald så beställs grävningen från närmaste fiberkopplingspunkt till din fastighet.Obs! Denna kostnad är något som du själv får stå för. Föreningen tillhandahåller söktråd och fiberslang. Föreningen kan för medlemmens räkning ansöka om bidrag från sparbanksföreningen. Möjlighet att söka bidrag gäller fram till 2021-12-31.
  5. Under tiden som grävningen med grävmaskin utförs så kan du själv gräva och lägga ner fiberslang mellan tomtgränsen och dit du vill ha in fibern i huset.

Välkommen att kontakta styrelsen med frågor på styrelsen@klastorpsby.se