Styrelsen

Styrelsen i Bredband Ekonomisk förening i Klastorp består av följande personer:

Jan Nilsson

Patrik Bengtsson

Jan-Olof Lagerstedt

Suppleanter Bert Andersson, Rebecca Asgeirsson

Vill du skicka ett mail till styrelsen använder du adressen styrelsen@klastorpsby.se

Lämna ett svar