Styrelsen

Vill du skicka ett mail till styrelsen använder du adressen styrelsen@klastorpsby.se

Jan Nilsson
Ordförande
Bert Andersson
Sekreterare
Patrik Bengtsson
Kassör
Christer Johansson
Suppleant
Rebecca Asgeirsson
Suppleant