Styrelsen

Styrelsen i Bredband Ekonomisk förening i Klastorp består av följande personer:

Jan Nilsson, ordförande

Bert Andersson, sekreterare

Patrik Bengtsson, kassör

Suppleanter Christer Johansson, Rebecca Asgeirsson

Vill du skicka ett mail till styrelsen använder du adressen styrelsen@klastorpsby.se

Lämna ett svar