Tips: Att dra in den oranga fiberkabeln in i huset i befintligt telerör

Här kommer lite information hur jag gjorde som ett litet tips på vägen som kanske kan hjälpa till…

Bredvid mitt hus har jag ett teleskåp dit min telefonledning är nedgrävd. När man grävde upp vid skåpet för att få ner el-kabeln så kom jag åt ena ändan på telekabeln. Genom att slitsa upp en lång bit av det oranga fiberslangen kunde jag lägga den gamla svarta telekabeln längs med slitsen och sedan vira ett långt men tunt lager av isoleringtejp runt fiberslangen och telekabeln. Detta gjorde jag för att kunna använda telekabeln som ett slags dragsnöre.

Observera att inte glömma dra med den svarta tunna söktråden tillsammans med fiberslangen. Detta för att man skall kunna hitta var fiberslangen är nedgrävd i framtiden.

Den tunna svarta kabeln finns i mitten av den gröna kabelmattan och kan separeras genom att dra bort den svarta tråden från det gröna nätet. På så sätt får man enbart den svarta söktråden.

På bilden har jag bara slitsat 4-5 cm men i verkligheten slitsade jag c:a 40 – 50 cm för att skarven inte skulle lossna när jag drog i telekabeln.

fiberslang med slits

Det gick väldigt trögt att dra allt genom det gamla teleröret så en person fick skjuta på fiberslangen medan en annan person drog försiktigt i den gamla telekabeln. Problemet med att dra för hårt i telekabeln är att det bara finns fyra tunna kablar inuti som lätt går av och då är det kört.

Man kan även hjälpa till genom att använda något slags glidmedel för att minska friktionen i röret. Jag använde lite YES diskmedel som jag duttade på under tiden vi drog i telekabeln.

Nå, hur gick det då? Fick jag in fiberslangen in i huset då. Nix, jag drog av telekabeln och det var kört den vägen. Däremot har jag två grannar som lyckades med ovan beskrivna metod.

Jag fick dra ut hela fiberslangen och resterna av telekabeln igen och nu hade jag bara ett tomt rör. Det var för långt för att använda dragvajer som man använder när man drar ledningar i hus så det jag fick göra var att försöka skjuta den styva fiberslangen genom röret. Det gick nästan ända in men tog stopp någon halvmeter under hålet där fiberslangen skulle komma ut. I detta fallet var det något som tog stopp vid en speciell punkt i väggen och jag var tvungen att slå ett hål i väggen för att reparera vad det nu var som tog stopp. Det visade sig att man bara hade satt på en bit vitt plaströr över en skarv bredvid vattenröret så när jag drog / försökte skjuta in slangen så tog det stopp i skarven och jag fick byta ut en bit av röret i väggen för att jag skulle få in slangen riktigt in i kopplingsdosan.

Reparation av telerör

Efter att ha lagat skarven så försökte jag åter igen att skjuta in fiberslangen med hjälp av en gnutta diskmedel och då kom fiberslangen hela vägen in.

Fiberslang inne

På bilden ser man fiberslangen komma in underifrån i dosan tillsammans med den svarta sökkabeln som jag drog in samtidigt. På ovan sidan ser man telefonkablarna som går inomhus till de olika telejacken.

Ok, fiberslangen var inne i huset men i garaget och där vill jag ju inte sätta fiberdosan eftersom det är långt från datorerna så hur kommer jag vidare?

Jag behövde komma vidare på något sätt men hur… ->>